Jutta en Stefan

Stefan Bottu

Wie ben ik?

Ik ben vader van twee prachtige dochters Kaat en Fien en leef samen met mijn partner Jutta in het mooie Mechelen, waar wij naast onze “reguliere” job onze praktijk in lichtwerk samen vorm geven.

Ik ervaar mezelf tegenwoordig meer en meer als een kanaal van helende energie en licht, en geef die frequenties door die jou op dat moment het sterkst ondersteunen. Soms als pure energie, soms als geluid, beelden of informatie. Of gewoon in een gesprek. Ik help je graag om via heling en coaching bewust te worden van beperkende overtuigingen zodat je ze achter je kan laten en vrijer je dromen en wie je werkelijk bent in de wereld kan zetten. Want als vele mensen dit gaan doen, ontstaat een nieuwe wereld van verbondenheid en creativiteit waar zoveel mensen naar snakken. Die wereld moeten we uiteindelijk eerst diep in onszelf terugvinden, hij is immers nooit weggeweest, dat lijkt alleen maar zo.

Ik word blij als mensen terug vanuit hun hart gaan leven en beginnen voelen en beseffen dat ze deel zijn van iets groots en onbeschrijflijks. Als ze terug de magie in hun leven toelaten die ze misschien als kind nog wel gekend hebben. Als ze dus tot het besef beginnen te komen dat ze zelf de heilige graal zijn waarnaar ze misschien al zo lang op zoek waren. Maar evengoed als ze kleine stapjes vooruit zetten die misschien wel een wereld van verschil maken in hun leven.

Ik word blij als ik andere mensen terug zie stralen. Ik probeer spiritualiteit zowel vanuit een mystiek oogpunt te beleven en te delen, maar evengoed in het praktische leven van elke dag.

Voor wie niet met lichtwerk vertrouwd is zeg ik altijd: kom het eens ervaren in een individuele sessie of tijdens een workshop. Quasi iedereen is tegenwoordig zo open dat hij de fijnere energieën vanzelf zal voelen en waarnemen (en zelfs als dat niet het geval is zal het zijn werk doen!). Het is niks zweverigs, integendeel, het brengt je beetje bij beetje helemaal in het hier en nu van waaruit je bewust de levenskeuzes kan maken die bij je passen en die je een diep gevoel van vervulling en zingeving geven. Ik ont-moet je graag 😊!

even kort iets over mijn reis..

Afgestudeerd in 1993 als chemisch ingenieur kwam ik in allerlei functies terecht in het bedrijfsleven bij een grote multinational, vooral in logistiek en Supply Chain. Vele uitdagingen en groeimogelijkheden kwamen daar op mijn pad, maar die brachten ook de nodige stress met zich mee. Mijn lichaam gaf signalen dat ik in het rood aan het draaien was, maar daar was ik me in die tijd niet van bewust.

in 2007 begaf mijn lichaam het en na vele onderzoeken werd een uiterst zeldzame stresskanker op de bijnieren geconstateerd, die op het nippertje operatief kon weggehaald worden dankzij een deskundig en zorgend team van artsen en verplegers (ik noem ze nog altijd “engelen”). Maar de tank met levensenergie was tot op de bodem leeg en toen ik mijn leven wou hervatten merkte ik ergens dat dat niet meer kon op de oude manier. Maar wat diende er te veranderen?

Ik ging op een avond naar een lezing over ziektesymbolieken door Adriaan Van Zelst en de zin van ziekten en beschouw die avond een beetje als een eerste wakker-wordt moment. Een nieuwe wereld ging open die als een magneet aan me trok, en ik volgde er verschillende cursussen over (ziekte) symbolieken en de zin van ziektes. Daar leerde ik ook Transfigura of regeneratie kennen en vervolmaakte me later daarin bij Stanny Lansloot. Het is een eenvoudige en krachtige techniek waarbij je energie uit de botten vrijmaakt en die door het lichaam laat stromen, waardoor spanningen en blokkades loskomen. Dat was mijn eerste kennismaking met heling en ik verdiepte me verder in die techniek via opleidingen bij Stanny in België en andere landen. In die tijd ontdekte ik ook mijn liefde voor halfedelstenen en mineralen en hun helende kracht, een echte speeltuin voor mij (soms tot grote wanhoop van mijn partner 😊). Voor het eerst had ik het gevoel dat ik “de juiste richting” ontdekt had en in die tijd opende mijn gevoeligheid voor energie, eerst in mijn eigen lichaam en later ook bij andere mensen tijdens het geven van sessies.

Ik werd me bewust dat de stress in mijn lichaam die tot een kanker had geleid, verbonden was met oude herinneringen in de cellen (bv. uit de kindertijd) die een grote invloed hebben op je gedrag, je manier van kijken en in het leven staan (je bewust-zijn). Dat energie- en lichtwerk krachtige manieren zijn om de bibliotheek die je lichaam is stapje voor stapje op te kuisen. Daardoor kan je beperkende overtuigingen achter je laten, en dieper tot je kern komen, zeg maar meer bij wie je werkelijk bent. In onze maatschappij wordt ons nu eenmaal van jongs af aan geleerd om in beperkingen te denken, terwijl een gelukkig leven van overvloed dat bij je past de norm zou moeten zijn. Lichaamsbewustzijn is daarbij de poort naar transformatie geweest voor mij. Ik volgde intussen ook meditatiecursussen, een basisjaar “Werkelijk zijn wie je bent” bij het Centrum Zijnsoriëntatie en ontdekte het helende opstellingswerk bij Hilde Van Bulck en Indra Torsten Preiss, en Bodea en Daivika. Langzaamaan werd gewoon “Zijn” een rode draad in mijn leven die zich nog altijd verder en verder verdiept in mijn leven.

Ik ontmoette op een gegeven moment Michael Barnett, een “spirituele” leraar, stilteleraar, energieleraar of hoe je hem ook maar noemen wil en daar kwam ik voor het eerst naar mijn gevoel helemaal thuis. Ondanks alle vaak moeilijke processen die zich daar in me openbaarden voelde ik me er als een vis in het water en leerde ik me als vanzelf afstemmen op de “kosmische energie” waaruit alles is opgebouwd en die voor iedereen vrij beschikbaar is en een enorm helend potentieel bevat. Daar bleef ik vele jaren actief tot zijn overgaan enkele jaren geleden. Bij hem ontstond voor het eerst mijn interesse in stilte, eenheid en non-dualiteit, waarbij ik vooral geïnteresseerd geraakte hoe je dat in het leven van alle dag kon beleven.

Intussen voelde ik me terug goed genoeg en startte mijn eigen kleinschalige praktijk omdat er een diep verlangen ontstond om anderen te ondersteunen op hun eigen levenspad. Op het werk werd ik intussen als bij wonder gevraagd om meditatiecursussen te geven. Bij Michael leerde ik ook mijn partner Jutta kennen die met een heerlijke lichthelingstechniek van de leylijnen werkte waarin we nu samen ook veel workshops geven.

En intussen was ik gefascineerd geraakt door het fenomeen reading en volgende ik een driejarige opleiding bij Ronald Vandepeppel, en een meerjarige opleiding bij Joke aan het Elohim Centrum in Nederland, een prachtige krachtplaats die absoluut de moeite loont om eens te bezoeken.

En nog andere interessante prachtige mensen kruisten en kruisen nog altijd mijn pad zoals Lut Vandevelde, Stefan Van Meirhaeghe, Mooji, Moeder Meera… Ik draag ze diep in mijn hart en bij deze verontschuldig ik me alvast voor al wie ik vergeten ben te vernoemen…

Door de reis die ik gemaakt heb en nog altijd maak, zak ik steeds dieper in mijn lichaam, ervaar ik meer de grote stilte van het moment, stroomt mijn levensenergie sterker, en kan ik meer en meer doorvoelen en doorleven wie “ik” werkelijk ben op een dieper niveau (zeg maar op de zielslagen). Door het loslaten van oude energieën en frequenties opgeslagen in het lichaam en de daarbij horende patronen, overtuigingen, reacties, emoties, gedachtegangen en gedragingen kan ik de overlevingspatronen achter me laten en kan ik weer dieper met hart en buik contact maken. Terug connecteren met de natuurlijke innerlijke kracht, het diepe voelen en de Grote Stilte die in elke mens aanwezig zijn. Meer en meer contact maken met het paradijs dat deze prachtige planeet in wezen is (en dat jij ook bent). Met een goddelijke blauwdruk of trilling die in alles en iedereen te vinden is, die mensen bijvoorbeeld herkennen in de natuur, bij een pasgeboren baby of bij mensen die van nature al wat hoger trillen. Uiteindelijk zijn dat natuurlijk allemaal spiegels van je ware zelf die zich zullen tonen tot je geen spiegel meer nodig hebt. De hele wereld is immers een groot spiegelpaleis om jou voortdurend te herinneren aan wie je werkelijk bent. En ja, de ene dag gaat dat natuurlijk allemaal wat makkelijker dan de andere 😊.

Het is de mooiste maar vaak niet de makkelijkste reis die je in je leven maken kan. Maar ooit moet je hem eens lopen, want het universum streeft nu eenmaal naar bewustwording, liefde en eenheid, dus waarop zou je wachten? En doordat ik deze reis vanuit mijn invalshoek toch wel wat ken intussen, hou ik ervan mensen te ondersteunen in hun eigen ontdekkingsreis, die natuurlijk helemaal anders kan zijn dan de mijne, en helemaal aan hun eigen tempo. Je bent welkom mooie ziel 😊!

Nieuwsbrief