Privacybeleid

Privacy

 1. Stefan Bottu Coaching & Healing verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan ons hebt bezorgd door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, bij aanvraag van informatie, op infolijsten tijdens beurzen en andere publieke activiteiten of door deel te nemen aan een activiteit uit ons aanbod.
 2. De verzamelde gegevens, verwerken we binnen België en vallen dan ook onder de Europese wetgeving. Je persoonlijke gegevens worden volgens deze wetgeving beschermd.
 3. Stefan Bottu Coaching & Healing deelt geen enkele klantgegevens met derden zonder toestemming van de klant tenzij verplicht voor wettelijke doeleinden.
 4. Stefan Bottu Coaching & Healing gebruikt de klantgegevens enkel voor het versturen van een nieuwsbrief, het opmaken van offertes, het opmaken van facturen, of om je te informeren omtrent workshops (bv. informatie en praktisch regelen zoals car pooling in opleidingen, delen van deelnemerslijsten in langerlopende opleidingen, enz.).
 5. Stefan Bottu Coaching & Healing bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt en wettelijk noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Facturen worden volgens wettelijke voorschriften 7 jaar bewaard.
 6. Stefan Bottu Coaching & Healing bewaart jouw gegevens voor de nieuwsbrief in MailPoet. Door in te schrijven op een nieuwsbrief erken je dat de door jou verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailPoet voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailPoet.
 7. Stefan Bottu Coaching & Healing gebruikt enkel functionele en noodzakelijke cookies.
 8. Uw gegevens worden bijgehouden volgens de algemeen geldende conventies van de GDPR. Bij betwistingen zijn de rechtbanken van het gerecht te Mechelen bevoegd. 
 9. Jouw rechten
  1. Recht tot inzage: Je hebt het recht om in te zien hoe wij jouw gegevens verwerken. Dit kan via een aanvraag op het mailadres [email protected]
  2. Recht tot verbetering: Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. Dit kan via een aanvraag op het mailadres [email protected]
  3. Recht tot beperking: Je hebt het recht om ons te vragen de verwerking van je gegevens te beperken
  4. Recht tot overdraagbaarheid: Stefan Bottu Coaching & healing draagt geen enkele gegevens over aan andere partijen zonder jouw toestemming.
  5. Recht om vergeten te worden: Je hebt het recht om vergeten te worden. Stefan Bottu Coaching & Healing verwijdert op aanvraag jouw gegevens uit ons systeem tenzij verhinderd door wettelijke voorschriften. Facturen en bijhorende gegevens worden voor 7 jaar bijgehouden. Uitschrijven uit de nieuwsbrief kan je zelf onderaan elke nieuwsbrief. Op alle verzoeken omtrent Privacy wordt binnen 30 dagen gevolg gegeven.

Nieuwsbrief