Aanbod

Waarom Lichtwerk?

Licht- en energiewerk ondersteunt je o.a. om

 • Bewuster te gaan leven.
 • Te ondersteunen bij lichamelijke ongemakken, met de mogelijkheid deze te verzachten, verminderen of soms zelfs op te lossen.
 • Om geaard in het leven van elke dag te staan, bewust je eigen levenskeuzes te kunnen maken en zo je leven vorm te geven.
 • Anders te kunnen omgaan met vaak moeilijke gebeurtenissen of thema’s in je leven.
 • Vastgeroeste gewoontes en patronen te doorbreken.
 • Dieper in je lichaam te gaan leven en je lichaamsbewustzijn te vergroten.
 • Meer vanuit je hart en je buik i.p.v. vanuit je hoofd te gaan leven.
 • Meer in het moment, in het grote NU te kunnen gaan leven.
 • Meer in je eigen gevoel en kracht te komen en contact te maken met wie je werkelijk bent.
 • Fijngevoeliger te worden, ook voor subtiele energieën.
 • Je multidimensionaal te openen.
 • In contact te komen met de rust, de stilte en de vreugde-die-geen-reden-nodig-heeft, die je diep van binnen bent.
 • Te kunnen ontspannen in jezelf, in je echte thuis, ook meer en meer in het leven van alledag.
 • Je creatieve flow op gang te brengen of te versterken.
 • Een vervullend en meer authentiek leven te kunnen leven.
 • Een betere energiedoorstroming in je lichaamte krijgen en dus voor meer levensenergie of seksuele energie.
 • Om je trillingsfrequentie te verhogen.
 • Toegang te krijgen tot je grotere potentieel.

… en bij nog zoveel meer.

Lichtwerk ondersteunt je dus op alle niveau’s: spiritueel, mentaal, emotioneel en lichamelijk.

Nieuwsbrief