Algemene Voorwaarden

Website

 1. Heavenly Inspirations, de website van Stefan Bottu Coaching & Healing an Lovely Light (Jutta Groβ) is in zijn geheel, inclusief naamgeving, ontwerp, lay-out en tekst auteursrechterlijk beschermd. Niets van de website mag zonder toestemming van Stefan Bottu Coaching & Healing en Lovely Light worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.

Algemeen

 1. Elke deelname aan een activiteit van Stefan Bottu Coaching & Healing en Lovely Light is vrijwillig. De deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf en voor elke handeling die hij/zij stelt tijdens de activiteit.
 2. Stefan Bottu Coaching & Healing en Lovely Light zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of persoonlijke neveneffecten van de deelnemers tijdens, voor of na een individuele sessie, groepsactiviteiten of een andere activiteit van welke aard ook.
 3. Stefan Bottu Coaching & Healing & Lovely Light geven op geen enkele wijze bindend advies of doet op geen enkele wijze voorspellingen. De klant is verantwoordelijk voor de eigen interpretatie en de acties die de klant hieraan koppelt.
 4. Stefan Bottu Coaching & Healing en Lovely Light stellen geen medische handelingen en neemt bijgevolg geen medische verantwoordelijkheid. De deelnemer is op elk moment zelf verantwoordelijk voor het psychisch, emotioneel en fysiek welzijn. Bij twijfel raadpleeg je altijd een arts.
 5. Stefan Bottu Coaching & Healing en Lovely Light zijn niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van materiaal van de deelnemers.
 6. Stefan Bottu Coaching & Healing en Lovely Light houden zich het recht voor om audio- en visuele opnames te maken van haar activiteiten en ze voor publicitaire doeleinden te gebruiken.
 7. De persoonsgegevens die via de website opgevraagd worden, zijn strikt vertrouwelijk en conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de levenssfeer.
 8. Je persoonsgegevens worden enkel gebruikt om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en voor een optimale dienstverlening.
 9. De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden aangepast worden zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

Afspraken bij individuele sessies – Live & Online

 1. Alle individuele sessies zijn op afspraak, bij voorkeur per telefoon of e-mail. Geef op voorhand duidelijk de duur van een sessie aan (in regel is dat 60 of 90 minuten).
 2. Wens je een afspraak te verplaatsen of te annuleren dan doe je dit best zo snel mogelijk. Annuleren kan kosteloos tot 72 uren voor de afspraak. Annuleer je binnen de 72 uren dan ben je het volledige bedrag verschuldigd, tenzij je iemand anders in de plaats aanbrengt, of een geldig doktersattest doorstuurt, dan zijn er geen annulatiekosten.
 3. Kom je niet opdagen voor een sessie dan ben je eveneens het volledige bedrag verschuldigd.
 4. Betalen kan cash ter plaatse, of op voorhand per overschrijving (dit laatste altijd voor online consulten). Schrijf je op voorhand over, voeg dan de volgende vermelding toe: “individuele sessie, naam en datum”.  Het consult kan pas plaats vinden als het bedrag op rekening van Stefan Bottu Coaching & Healing of van Lovely Light staat.  Voor een online consult spreken we samen af via welk programma de sessie doorgaat bv. teams of skype.
 5. Facturen worden voor de individuele sessie aangevraagd, liefst bij reservatie. Stuur vooraf je factuurgegevens per e-mail door. Achteraf worden er geen facturen meer gemaakt. 

Afspraken voor individuele deelname aan workshops, seminaries en lezingen (groepswerk) 

 1. Voor alle activiteiten schrijf je op voorhand in tenzij anders vermeld.
 2. Je kan cash op de dag zelf betalen voor aanvang van de activiteit, of op voorhand overschrijven op de rekening van Stefan Bottu Coaching & Healing of van Lovely Light met vermelding van “naam workshop/aktiviteit + naam + datum”.
 3. Als Stefan Bottu Coaching & Healing of Lovely Light een activiteit annuleren, wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald. Voor eventuele andere (bv. daaruit voortvloeiende ) kosten kunnen Stefan Bottu Coaching & Healing en Lovely Light niet aansprakelijk gesteld worden. We behouden ons het recht voor om een evenement naar een andere datum te verplaatsen, en wanneer deze datum niet voor je past betalen we je het inschrijvingsgeld terug wanneer je al betaald had.
 4. Een activiteit annuleren gebeurt schriftelijk per email. De e-maildatum geldt dan als annuleringsdatum.
 5. Bij annulatie tot 7 dagen voor aanvang betaal je 20 % administratiekosten met een minimum van €40.
 6. Bij latere annulatie of niet verwittigen, blijf je het volledige bedrag schuldig (ook als je bv. nog niet overgeschreven had).
 7. Kun je bij annulatie een vervanger aanbrengen voor de start van de activiteit, dan betaal je geen kosten.
 8. Indien je je deelname tijdens het verloop van een activiteit stopzet, blijf je het volledige bedrag schuldig. Er is geen gedeeltelijke of volledige terugbetaling mogelijk.
 9. Voor jaartrainingen of trajecten die over een langere periode lopen ben je sowieso na inschrijving het volledige bedrag verschuldigd, ook wanneer je onverwacht zou besluiten te stoppen tijdens de opleiding of het traject.
 10. Een aantal dagen voor het event ontvang je een bevestigingsmail waarin alle praktische details (locatie, uren,  mee te brengen, …) worden meegedeeld.
 11. Facturen worden voor de activiteit aangevraagd, bij reservatie. Stuur vooraf je factuurgegevens via het aanmeldingsformulier op de website door. Achteraf worden er geen facturen meer gemaakt. 

Betaling

 1. Alle facturen dienen betaald te worden ten laatste veertien dagen na de uitvoering van de individuele sessie of workshop/aktiviteit.
 2. Indien de facturen onbetaald blijven binnen de veertien dagen na de vervaldag zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 10% per lopende week (dus 10% de eerste week, 20 procent vanaf week 2, enz.).
 3. Klachten in verband met facturen waarop ze betrekking hebben, dienen onmiddellijk schriftelijk en binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur per email aan Stefan Bottu & Healing of Lovely Light overgemaakt worden.
 4. In geval van geschil van welke aard ook, waarbij Stefan Bottu Coaching & Healing of Lovely Light gedagvaard wordt, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd.

Laatste wijziging van de algemene voorwaarden: 10 oktober 2023

Nieuwsbrief