Opstellingswerk

In Groep

Iedereen draagt bewust of onbewust een aantal patronen uit zijn of haar familielijn met zich mee. Vaak krijg je positieve zaken vanuit je familiesysteem mee, maar jammer genoeg zijn er dikwijls ook levensthema’s en patronen die je belemmeren om vol en creatief in het leven te staan, in je kracht en je gevoeligheid.

Tijdens een opstellingsdag kan je via een vraag rond bv. een levensthema heling of stroming brengen in onbewuste mechanismes die je vanuit je familielijn meedraagt.

Alle vragen zijn mogelijk: dynamieken in het familiesysteem met een invloed op je relaties, vragen rond werk, gezondheid, overvloed, en vele andere thema’s.

Afbeeldingen

Getuigenissen

Nieuwsbrief