Waarom lichtwerk?

Lichtwerk

Licht- en energiewerk ondersteunt je op veel verschillende vlakken en op alle niveaus, zowel spiritueel, mentaal, emotioneel en lichamelijk

Een greep uit wat het je kan brengen:

 • Bewuster gaan leven.
 • Ondersteuning bij lichamelijke ongemakken, met de mogelijkheid deze te verzachten, te verminderen of soms zelfs op te lossen.
 • Geaard in het leven van elke dag staan, bewust je eigen levenskeuzes maken en zo je leven vormgeven.
 • Anders omgaan met vaak moeilijke gebeurtenissen of thema’s in je leven.
 • Vastgeroeste gewoontes en patronen doorbreken.
 • Dieper in je lichaam gaan leven en je lichaamsbewustzijn vergroten.
 • Meer vanuit je hart en je buik i.p.v. vanuit je hoofd leven.
 • Meer in het moment, in het grote NU leven.
 • Meer in je eigen gevoel en kracht komen en contact maken met wie je werkelijk bent.
 • Fijngevoeliger worden, ook voor subtiele energieën.
 • Je multidimensionaal openen.
 • In contact komen met de rust, de stilte en de vreugde-die-geen-reden-nodig-heeft, die je diep van binnen bent.
 • Meer en meer ontspannen in het leven van alledag, in jezelf, in je echte thuis.
 • Je creatieve flow op gang brengen of versterken.
 • Een vervullend en meer authentiek leven.
 • Een betere energiedoorstroming in je lichaam en dus meer levensenergie of seksuele energie ervaren. 
 • Je trillingsfrequentie verhogen.
 • Toegang krijgen tot je grotere potentieel.

… en nog zoveel meer. 

Nieuwsbrief