Het leylijnenhelingssysteem

Leylijnenheling

Uit werkboek 2

Om beter te begrijpen hoe de kracht van de leylijnen door ons lichaamssysteem werkt, volgt hier wat korte informatie:

De leylijnen zijn lichtbanen of lichtstralen die de mogelijkheid tot uitbreiding en verspreiding in zich dragen. Als het licht in ons kan stromen zonder obstakels, zijn we in onze volle kracht en in absolute harmonie verbonden met het universum. Dan zijn wij lichtmensen die ons leven leiden in goddelijke liefde in harmonie met Moeder Aarde.

Als het licht niet in zijn volle kracht stroomt, versmallen de lichtbanen en dan hebben we gebieden in ons lichaam die energetisch niet volledig met licht worden doorstroomd.

Door de handen op bepaalde planeetpunten te leggen (zie afbeelding) worden de leylijnen geactiveerd en geven we een impuls die de leylijnen de mogelijkheid geeft om via de planetaire, universele verbinding de weg terug te vinden naar hun oorsprongskracht. Dit creëert helende velden die minder doorstroomde gebieden weer met licht doorspoelen, waardoor het helingsproces op gang gebracht wordt.

Het universele licht doordringt ons hele wezen: het fysieke, het astrale en het causale lichaam. Evenzo stroomt het door de vijf energetische lichamen: het lichtlichaam, het energetische lichaam, het emotionele lichaam, het geestelijke lichaam en het vreugdelichaam (het meest subtiele). Het licht doorstroomt alle lagen zonder grenzen, zodat ons hele wezen het helende pad kan betreden. Licht is de verbinding van de mens van de hemel naar de aarde. Het licht stroomt via onze voetchakra’s naar de lichtrasters van Moeder Aarde en verbindt zo alles tot eenheid.

Leylijnen zijn dus pulserende lichtstralen of lichtbanen in de universele ritmische klank van de hartslag van eenheid.

Belangrijk

Het moge duidelijk zijn dat het gebruik van dit systeem nooit bedoeld is om medische handelingen te stellen, wat trouwens bij wet verboden is, maar wel om een waardevolle energetische ondersteuning te bieden. Laat je altijd begeleiden door een gespecialiseerd arts bij klachten.

Boeken

Er zijn op dit ogenblik 4 boeken rond het leylijnenhelingssysteem. Je kan ze rechtstreeks bij de drukker bestellen of bij ons, we hebben altijd wel een voorraadje liggen. 

Nieuwsbrief